Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego projekt zmian w prawie i procedurze karnej jest konsultowany od kilku miesięcy, a może przepaść z powodu braku pieniędzy w budżecie - informuje "Rzeczpospolita". Prace nad nim trwały ponad rok. Miał przyspieszyć i usprawnić proces karny. A średni czas trwania w Polsce procesu karnego (sąd rejonowy) to prawie pół roku, ale w niektórych sądach (np. warszawskich) – prawie dwa lata. Mimo uznania ekspertów, a często i samych sędziów dla propozycji, minister finansów ma wątpliwości. Chodzi o koszty, które przez resort zostały oszacowane na 230 mln zł. Większosc pieniędzy pochłonie obrona z urzędu, która według projektu ma być obowiązkowa.
Sędzia Radosłąw Kęsicki w opinii dla Komitetu Rady Ministrów pisze iż, nadal brak danych, które pozwolą zweryfikować wydatki na obronę w budżecie na lata 2012–2013 r.
A procedurę trzeba nowelizowac, gdyż zaległosci sądów są coraz większe.

Więcej>>