Jak poinformowało we wspólnym komunikacie MSWiA oraz KEP, tematem dyskusji była kwestia ochrony danych osobowych przez instytucje Kościoła katolickiego, w związku z przyjęciem przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Nowe prawo przystosowuje obowiązujące od 1995 r. w UE zasady ochrony danych do rozwoju nowych technologii internetowych i cyfrowych. Negocjacje nad tymi przepisami trwały kilka lat. Rozporządzenie przewiduje m.in., że aby dane użytkownika mogły być przetworzone, musi on wyrazić na to wyraźną zgodę, np. poprzez zaznaczenie na stronie internetowej pola z potwierdzeniem wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Przewidziano także uproszczony dla konsumentów mechanizm składania skarg w przypadku naruszenia ich prywatności. Kraje członkowskie mają dwa lata na wdrożenie unijnego prawa.

W posiedzeniu udział wzięli m.in.: szef MSWiA Mariusz Błaszczak, wicepremier Piotr Gliński, minister rodziny i pracy Elżbieta Rafalska, szefowa MEN Anna Zalewska, a ze strony Episkopatu Polski m.in.: prymas abp Wojciech Polak, abp Sławoj Leszek Głódź, kard. Kazimierz Nycz. (ks/pap)