Dotychczasowe obowiązywanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej pokazało jednak, że wcześniejsze zapowiedzi i deklaracje nie w pełni się ziściły. Dalszy rozwój prawa i procedury podatkowej i administracyjnej doprowadził do odbudowy ograniczeń, stopniowo wprowadzano coraz więcej odstępstw i wyłączeń. Mimo szczytnych zasad ogólnych organy administracji skarbowej stosują wyjątki, które pozwalają im na niestosowanie rygorów ustawy. Część z tych wyjątków wynika z interpretacji przepisów dokonywanej przez organy na ich korzyść, ale część odbywa się za wolą i wiedzą ustawodawcy, który sam tworzy przepisy wyłączające stosowanie generalnych zasad zapisanych w Rozdziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Więcej w artykule: Kontrowersje wokół instytucji zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej przedsiębiorcy
["Przegląd Podatkowy" - numer 7 z 2011 r.]