Jak można przeczytać w opracowaniu firmy, nadużycia (w tym korupcja) prowadzą do dotkliwych strat finansowych w firmach. Prawie co 4 przedsiębiorca w Polsce stracił przez nadużycia finansowe do 3 mln zł, a co piąty nawet do 15 mln zł.
Wykrywanie nadużyć w Polsce wciąż w bardzo dużym stopniu pozostaje poza kontrolą zarządu. Aż 22 proc. wykryć nastąpiło przez przypadek, tyle samo w wyniku audytu wewnętrznego, a 14 proc. dzięki systemowi raportowania podejrzanych transakcji. Tymczasem, jak zwracają uwagę nasi eksperci, nadużyciom w firmach można przeciwdziałać skuteczniej.
Dlatego też PwC w Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Korupcji opublikowała “Poradnik antykorupcyjny dla biznesu”, przygotowany przez ekspertów Zespołu Usług Śledczych i Zarządzania Ryzykiem Nadużyć. Poradnik jest praktycznym zestawem porad i rekomendacji antykorupcyjnych, do wykorzystania w działalności biznesowej.
Jak można w nim przeczytać, w celu minimalizowania ryzyka wystąpienia nadużyć, organizacje powinny działać w oparciu o wdrożoną strategię antykorupcyjną.
Stworzona strategia antykorupcyjna powinna zostać odpowiednio wdrożona, a następnie zakomunikowana pracownikom oraz partnerom biznesowym. Jest to wyraźny sygnał dla interesariuszy, że organizacja jest zdeterminowana do walki z nieprawidłowościami, nie toleruje zachowań korupcyjnych oraz działa z zachowaniem zasad etycznych. Takie podejście wzmacnia wiarygodność organizacji zarówno w oczach klientów, dostawców, czy potencjalnych inwestorów.
W ramach tworzonej strategii niezbędne jest zaprojektowanie systemu antykorupcyjnego oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów kontrolnych. Więcej>>>