Rzecznicy konsumentów funkcjonują od 1999 roku. Najczęstszą formą ich działania jest udzielanie porad prawnych. W ciągu 15 lat konsumenci skorzystali z tego typu pomocy ponad 3 mln razy.

Konsumenci najczęściej skarżyli się na warunki sprzedaży najczęściej zgłaszali się do rzeczników w sprawach zakupu obuwia i odzieży (do 2012 r. ponad 420 tys. porad), sprzętu RTV i AGD (do 2012 r. ponad 238 tys. porad) i elementów wyposażenia mieszkania (do 2012 r. ponad 145 tys. porad). Jeżeli chodzi o usługi, najwięcej skarg dotyczyło przedsiębiorców telekomunikacyjnych (do 2012 r. ponad 237 tys. porad), ale wysoko na liście znalazły się też usługi finansowe (do 2012 r. ponad 141 tys. porad).

W przypadku tych ostatnich skargi dotyczyły m.in. niewłaściwego wykonywania umów o kredyt hipoteczny, nieprawidłowości związanych z nieterminowym rozpatrywaniem reklamacji, braku rzetelnej i pełnej informacji ze strony konsultantów co do treści umowy i skutków jej zawarcia.

Źródło: uokik.gov.pl,