Wśród kryteriów, poza wiekiem - konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 30 września 2017 r. - znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza, umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru dziesięciu laureatów, którym przyzna tytuł „Rising Star Prawnika – Lidera jutra 2017”. Jak podkreślają organizatorzy konkursu, w tym roku ma on wyjątkowy charakter. Liczba nagrodzonych będzie mniejsza, bo wybranych zostanie tylko 10, a nie jak w poprzednich edycjach 30 laureatów.
W tym roku organizatorzy szukają również Prawników Jutra w samorządach i organizacjach pozarządowych. Dodatkowo Kapituła zastrzega sobie prawo przyznania 5 nagród specjalnych spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów.

Zgłoszenia można wysyłać do 30 września 2017 roku. Szczegóły i regulamin konkursu na: http://www.gazetaprawna.pl/rising-stars2017>>