W X edycji Konkursu, organizowanego przez redakcję miesięcznika i wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, będą brane pod uwagę publikacje wydane po raz pierwszy w 2017 roku.

Książki mogą być zgłaszane przez autorów i przedstawicieli: ośrodków naukowych, sądów powszechnych i administracyjnych, prokuratur, stowarzyszeń i korporacji prawniczych, jednostek administracyjnych władzy publicznej, wydawnictw i redakcji. Do zgłoszenia należy dołączyć dwa egzemplarze książki oraz uzasadnienie.

Fundatorem nagród w Konkursie jest wydawca „Przeglądu Sądowego” - Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Za najlepszą pracę autor otrzyma nagrodę w wysokości 10 000 zł. Organizatorzy przewidują też wyróżnienie w postaci rocznego dostępu do elektronicznego serwisu prawniczego LEX Sigma oraz rocznej prenumeraty „Przeglądu Sądowego”. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Sąd Konkursowy do 28 lutego 2019 r. na zasadach określonych w Regulaminie dostępnym na stronie: www.czasopisma.wolterskluwer.pl/konkursy

Zgłoszenia przyjmowane są pocztą: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Dział Publikacji Periodycznych,  ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa lub pod adresem e-mail: pl.PrzegladSadowy@wolterskluwer.com z dopiskiem: „Konkurs Przeglądu Sądowego”.

Czytaj: Książka nagrodzona za przydatność w wymiarze sprawiedliwości>>