Równość w każdej dziedzinie to dziś podstawa rozwoju nowoczesnych społeczeństw - mówiły w piątek członkinie gabinetu cieni Kongresu Kobiet podczas sesji otwierającej V Kongres. Przedstawiły też swoją diagnozę sytuacji w Polsce oraz propozycje reform.
- Obecnie rzadziej się to odbywa poprzez dyskryminację wprost, (…) aczkolwiek mamy jeszcze ciągle tego przykłady, jak choćby ustawa o dopuszczalności przerywania ciąży, niezwykle restrykcyjna” – mówiła Zielińska. Dodała, że prawo do aborcji w Polsce nie ulega zmianie, choć, jak pokazały badania CBOS-u, dotyczy ono nie jednostek, ale „co trzeciej kobiety w Polsce, która musiała sobie z problemem niechcianej ciąży co najmniej raz w życiu radzić”.
Minister sprawiedliwości podkreślała, że szef tego resortu, tworząc rządowe projekty ustaw, powinien być szczególnie uwrażliwiony na wszelką możliwą dyskryminację, szczególnie ze względu na płeć. Według Zielińskiej tak się jednak nie dzieje, a b. minister sprawiedliwości Jarosław Gowin był wręcz „uczulony na słowo płeć”. (ks/pap)