onferencja pod honorowym patronatem prof. Małgorzaty Gersdorf, I Prezesa Sądu Najwyższego została zorganizowana przez Krajową Radę Sądownictwa, Rzecznika Praw Obywatelskich i Stowarzyszenie Sędziów THEMIS. Uczestnicy skupią swoją uwagę na relacjach między władzą ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą, bo równowaga i niezależność władz w jej trójpodziale nie dla wszystkich znaczy to samo. Politycy niechętnie patrzą na władzę sądowniczą jako na władzę niezależną i rządzącą się odrębnymi prawami, co gwarantuje Konstytucja RP. Dla realizacji państwa prawa, gwarancji praw i wolności jednostki zasada odrębności władzy sądowniczej musi pozostać nienaruszona.

Wystąpienia otwierające wygłosi prof. Małgorzata Gersdorf – Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, prof. Roman Hauser – były Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, były Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa SSN Dariusz Zawistowski – Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwadr Adam Bodnar – Rzecznik Praw Obywatelskich, SNSA Irena Kamińska – Prezes Stowarzyszenia Sędziów THEMIS

Niezależność sądownictwa gwarancją praw i wolności jednostki - to wystąpienie prof. Andrzej Zoll – byłego Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich,  z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu agiellońskiego.
Komentarze wygłoszą prof. Bohdan Zdziennicki – były Prezes Trybunału Konstytucyjnego, prof. Mirosław Wyrzykowski – Wydział Prawa i Administracji UW, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku oraz sędzia Igor Tuleya – Sąd Okręgowy w Warszawie i adw. Tomasz Wardyński – kancelaria Wardyński i Wspólnicy
.
 

Dowiedz się więcej z książki
Etyka dla sędziów. Rozważania
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł