Uczestnicy konferencji dyskutować będą m.in. o roli sędziego oraz wyzwaniach reformatorskich w tej dziedzinie  na najbliższe 20 lat w kontekście raportu "Polska 2030" i postulatu sprawnego państwa. Tak o potrzebiew prowadzenia badań naukowych nad nowym modelem wymiaru sprawiedliwości.
Przedmiotem rozważań będzie również rola etyki, honoru oraz doskonalenia zawodowego w wykonywaniu zawodu sędziego. Znaczenie samorządności sędziowskiej oraz postępowań dyscyplinarnych w kontekście kształtowania postaw etycznych. Czy infamia środowiskowa ma jeszcze jakiekolwiek znaczenie ?
Pod dyskusję postawione zostaną także pytania: C
zy sędziów należy oceniać? W jaki sposób? Czy obecny system jest wystarczający? Czy wypełnia swoją rolę? Skąd wynika opór wobec oceniania? Czy oceny sędziów zagrażają ich niezawisłości? Czy sędzia powinien liczyć na awans zawodowy? Czy awans jest istotą zawodu? Jak działa obecny system? Czy promuje najlepszych sędziów? Czy ilość stanowisk funkcyjnych jest konsekwencją nieprzejrzystego systemu awansów?

Udział w konferencji zapowiedzieli m.in.:
Krzysztof Kwiatkowski, minister sprawiedliwości, Antoni Górski, sędzia Sądu Najwyższego, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa
Katarzyna Gonera, sędzia Sądu Najwyższego, członek Krajowej Rady Sądownictwa, prezes Zarządu Stowarzyszenia im. Prof. Zbigniewa Hołdy, Lidia Kołucka-Żuk, członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Michałowski, adwokat, p.o. prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, J
anusz Niemcewicz, były wiceprezes Trybunału Konstytucyjnego, wiceminister sprawiedliwości w latach 1997-2001, Tomasz Wardyński, adwokat, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy,  Ewa Łętowska, prof. dr hab., sędzia Trybunału Konstytucyjnego, Instytut Nauk Prawnych PAN Jakub Jacyna, adwokat, członek Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Fryderyk Zoll, prof. dr hab., Uniwersytet Jagielloński i wielu innych teoretyków i praktyków wymiaru sprawiedliwości.

Konferencja odbędzie się 1 lipca 2010 r. w Warszawie,  w Collegium Iuridicum II, ul. Lipowa 4 (sale A2, 1.2 oraz 1.3) w godz. 9.30 – 18.30.
Kontakt: a.bodnar@wpia.uw.edu.pl