Warszawskie biuro Kancelarii Gide Loyrette Nouel doradza Abris Capital Partners, funduszowi private equity w transakcji nabycia akcji banku WestLB Bank Polska S.A. od dotychczasowego akcjonariusza banku WestLB AG. W dniu 12 lutego 2010 r. Abris Capital Partners oraz IDM S.A. jako kupujący zawarły z WestLB AG przedwstępną umowę sprzedaży 100% akcji WestLB Bank Polska S.A. za cenę ponad 64 mln EUR.
Zamknięcie transakcji jest uzależnione od spełnienia standardowych warunków, w szczególności uzyskania przez kupujących zgody Komisji Nadzoru Finansowego oraz Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Kancelaria GLN jest pełnomocnikiem obu kupujących w zakresie postępowania przed KNF i UOKiK.
Dariusz Tokarczuk - partner zarządzający w Kancelarii GLN mówi: "Nabycie banku WestLB Polska przez fundusz private equity jest oznaką ożywienia na rynku PE w Polsce, a dla Kancelarii GLN kolejną w ciągu ostatnich kilku lat transakcją nabycia banku, którą obsługujemy. Można zakładać, że bieżący rok przyniesie nastepne zmiany właścicielskie w sektorze bankowym". Ze strony Kancelarii GLN za transakcję odpowiedzialni są: Dariusz Tokarczuk - radca prawny i partner zarządzający, Paweł Grześkowiak - adwokat i partner oraz Marta Karmińska - radca prawny i doradca podatkowy.

Dariusz Tokarczuk

Dariusz Tokarczuk - partner w kancelarii Gide Loyrette Nouel