Czytaj: Ustawa o instytucji nadzorującej organizacje pozarządowe bez poprawek Senatu>>

Członkowie Komitetu Helsińskiego w Polsce apelują do Prezydenta RP o zawetowanie tej ustawy.

Jak przypominają autorzy apelu, w ubiegłym tygodniu Senat przyjął bez poprawek ustawę o Narodowym Instytucie Wolności. Instytut jest nowym organem administracji, którego głównym zadaniem będzie dystrybucja środków publicznych na działalność organizacji pozarządowych. Dyrektora Instytutu oraz większość członków jego rady ma powoływać przewodniczący kolejnej, nowej instytucji, jaką jest Komitet do spraw Pożytku Publicznego. Przewodniczący Komitetu ma być członkiem Rady Ministrów. Tym samym Rada Ministrów będzie miała szerokie kompetencje do kształtowania i kontrolowania pracy Narodowego Instytutu.

- W trakcie konsultacji społecznych oraz całego procesu legislacyjnego liczne organizacje społeczne przedstawiały swoje krytyczne uwagi co do tego projektu. W opinii Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przyjęcie tej ustawy stanowi odwrót od idei wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i wprowadzi systemowe zagrożenie dla niezależnego funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych w Polsce - napisano w oświadczeniu.

Jego autorzy stwierdzają też, że "przyznanie Instytutowi wyłącznego prawa do rozdzielania środków budżetowych na rzecz inicjatyw społecznych  i  organizacji oznacza oddanie kontroli nad tą częścią sfery publicznej władzom politycznym państwa, a nie obywatelom. To pozostaje w sprzeczności z konstytucyjną zasadą pomocniczości i wspierania instytucji społeczeństwa otwartego”.