Nabywca znał rzeczywisty stan prawny albo jeśli nie znał mógł postarać się o ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Spółka "Jowisz" , która nabyła roszczenie mogła dowiedzieć się, że decyzja o przekazaniu nieruchomości była obarczona wadą prawną. Zła wiara wyłącza zgodność z prawem podpisanej umowy i jest ona nieważna.

Państwo polskie rozliczyło się z obywatelami USA
Jak wyjaśniał min. Jaki, Aleksander Włodawer obywatel Stanów Zjednoczonych, spadkobierca byłego właściciela utracił prawo do nieruchomości na skutek umowy indemnizacyjnej Polski z USA. Kamienica była wówczas warta 80 mln. 
Wiceminister sprawiedliwości, przewodniczący Komisji Patryk Jaki powiedział, że mieszkańcy kamienicy  przy ul ulicy Poznańskiej mogą czuć się bezpiecznie, gdyż decyzja Komisji jest natychmiast wykonalna.

Jaki uzasadniając to orzeczenie powiedział, że po wydaniu decyzji reprywatyzacyjnej "radykalnie pogorszyła" się sytuacja lokatorów kamienicy. "Po pierwsze najemcy lokali komunalnych stracili swój dotychczasowy status stając się stroną umów cywilno-prawnych z nabywcami nieruchomości. Po drugie czynsz najmu lokali mieszkalnych został znacznie podwyższony wbrew woli najemców" - wskazywał.

Poszkodowanie lokatorów

Dodał, że brak możliwości terminowego regulowania zawyżonych opłat spowodował zadłużenie mieszkańców i wraz z narastającymi odsetkami stał się podstawą do zainicjowania przez nabywców nieruchomości postępowań sądowych o zapłatę i eksmisję z lokali.

- Trudna sytuacja finansowa najemców lokali spowodowała, że stali się oni przedmiotem szantażu, który zmierzał do zmuszenia ich do opuszczenia lokalu mieszkalnego w zamian za umorzenie zaległości czynszowych i wycofanie sprawy sądowej o eksmisję albo kontynuację wyżej wymienionych postępowań sądowych i konieczności przymusowego opuszczenia lokalu mieszkalnego i uregulowanie całej zaległości wraz z odsetkami i kosztami postępowania - powiedział min. Jaki.

Skutki decyzji

Wobec tego sytuacja prawna nieruchpmości wraca do stanu sprzed decyzji reprywatyzacyjnej, spółka "Jowisz" traci własność ( wykreślenie z księgi wieczystej), zaś miasto jest zobowiązane do zapłaacenia odszkodowania mieszkańcom kamienicy przy ul. Poznańskiej.
Decyzja Komisji podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.