Czytaj: Marszałek Senatu prosi Komisję Wenecką o ocenę ustawy o dyscyplinarkach sędziów>>

Nie podano jeszcze terminu prac nad przepisami Komisji. - Być może będziemy wiedzieli więcej na ten temat w przyszłym tygodniu - powiedział rzecznik Rady Europy Panos Kakawiatos.

Komisja Wenecka - Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo - to organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego, powołany w 1990 roku w związku z upadkiem komunizmu w krajach Europy środkowo-wschodniej po to, by pomóc im w demokratycznych przemianach.

Wysłany 30 grudnia list marszałka Senatu zawiera prośbę o sformułowanie opinii w sprawie nowelizacji uchwalonych w grudniu 2019 roku w Sejmie, dotyczących zmian m.in. w Prawie o ustroju sądów powszechnych i w ustawie o Sądzie Najwyższym.

 


Ziobro: Mamy swoje dobre prawo

Komentując wystąpienie marszałka Grodzkiego Zbigniew Ziobro mówił, że "to jest takie proszenie się na kolanach - pozwólcie nam na to, abyśmy reformowali nasze sądownictwo, czy się zgadzacie na takie rozwiązania, a jeżeli nam Polakom nie wolno, to co nam wolno?". - My uważamy, że Polacy mają swoją godność, Polacy mają swój język i mają swoją kulturę prawną - podkreślił w wywiadzie w antenie TVP Info.
Mówił też, że do Polski czasem przyjeżdżają przedstawiciele nauki niemieckiej i nas pouczają, że oni mają wyższą kulturę prawną. - Nie chcemy tego rodzaju doradców i tego rodzaju argumentów. My chcemy szanować Niemców i ich rozwiązania prawne – zadeklarował i dodał, że "będę bronił Niemców, kiedy Komisja Europejska będzie atakowała ich system, ale domagamy się też - szanujcie nas". - My szanujemy was, wy szanujcie nas, to są nasze zasady, demokracja decyduje – stwierdził minister Ziobro.

Komisja zapozna się z sytuacją i oceni

Procedura prac nad opinią przewiduje wizytę kilku sprawozdawców tego gremium w kraju, którego dotyczy. Po tej wizycie i rozmowach z przedstawicielami różnych instytucji sprawozdawcy sporządzą, każdy osobno, komentarz do ustawy. Następnie komentarze te zostaną połączone przez sekretariat Komisji w całość i ponownie przedstawione sprawozdawcom, by wyrazili zgodę na zebranie ich indywidualnych uwag w takim kształcie. Tak powstaje projekt opinii.
Następnie projekt opinii zostanie rozesłany do wszystkich członków Komisji Weneckiej oraz do rządów, które należą do KW, w tym do Warszawy. Polski rząd zostanie zaproszony do ewentualnego sporządzenia pisemnych uwag, jeśli uzna to za stosowne, a także do przysłania swego przedstawiciela do udziału w dyskusji na sesji w Wenecji. Wtedy podczas obrad plenarnych opinia zostaje przyjęta, a potem ogłoszona i opublikowana.

Komisja już zajmowała się Polską

Komisja Wenecka oceniała zmiany w polskim prawie w 2016 roku, kiedy to poproszona została przez rząd o opinię na temat zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego oraz tzw. ustawy inwigilacyjnej. Przyjęcie drugiej opinii o TK w październiku 2016 roku odbyło się bez udziału w posiedzeniu w Wenecji delegacji polskiego rządu, który zarzucił KW stronniczość i nierzetelność.

Czytaj: 
Komisja Wenecka skrytykowała zmiany w sądach i prokuraturze>>
Ambasador: Komisja Wenecka nie rozumie polskiego systemu prawnego>>

Opinie Komisji Weneckiej nie są wiążące, gdyż organ ten ma charakter doradczy i jego zadaniem jest pomaganie państwom w postępie demokracji.