Jak informuje MSZ, w czwartek z komisarzem Nilsem Raimondsem Muiznieksem rozmawiał także podsekretarz stanu w tym sersorcie Aleksander Stępkowski.
Komisarz Nils Raimonds Muiznieks w dniach 8-12 lutego przebywał z wizytą w Polsce. Wizyta okresowa, jaką Komisarz standardowo składa we wszystkich państwach członkowskich Rady Europy ma na celu sprawdzenie aktualnego stanu przestrzegania praw człowieka w danym kraju. Podobne wizyty miały miejsce w Polsce w 2002 i 2006 r. W MSZ wręczony został komisarzowi specjalnie sporządzony na jego przyjazd raport przedstawiający stan wykonania rządowego "Programu na rzecz realizacji zaleceń sformułowanych przez Komisarza Praw Człowieka w Memorandum z 2007 r."

Czytaj: Polska za tworzeniem mechanizmów wdrażania wyroków ETPC>>

Z komunikatu MSZ wynika, że podczas rozmów w MSZ w czwartek i piątek komisarz Muiznieks zwrócił uwagę na zintensyfikowanie działań Polski na rzecz wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz). W jego ocenie takie mechanizmy jak funkcjonująca w polskim parlamencie specjalna podkomisja sejmowa do spraw wykonywania wyroków ETPCz stawiają nasz kraj za wzór innym odwiedzanym przez niego państwom. Komisarz z uznaniem odniósł się również do prowadzonej przez Polskę polityki sąsiedzkiej, w szczególności do zaangażowania naszego kraju we wspieraniu Ukrainy.
Szef polskiej dyplomacji zapewnił komisarza o woli polskiego rządu w kontynuowaniu dialogu z Komisarzem Praw Człowieka dla jak najlepszej realizacji standardów ochrony praw człowieka leżących u podstaw Rady Europy.

W trakcie kilkudniowej wizyty w Polsce komisarz Nils Raimonds Muiznieks rozmawiał z najwyższymi przedstawicielami administracji rządowej, parlamentu i władzy sądowniczej – Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Rzecznikiem Praw Dziecka.
 

Dowiedz się więcej z książki
Polskie prawo konstytucyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł