Raport w kilku punktach odnosi się do sytuacji w Polsce. Zawarło w nim liczne uwagi i zastrzeżenia dotyczące m.in. sądownictwa, mowy nienawiści czy nowelizacji ustawy o IPN.

W opublikowanym komunikacie czytamy, że Biuro „wyraziło zaniepokojenie w związku ze zmniejszającą się przestrzenią dla społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, spadającą niezależnością sądownictwa, a także z rosnącą ekstremistyczną retoryką" .

Zastrzeżenia dotyczą także naruszenia prawa do wolności zgromadzeń, upolitycznienia urzędu Prokuratora Generalnego, zwiększeniu uprawnień tajnych służb, kontroli sędziów i mediów ze strony rządzących.

Zaniepokojenie Wysokiego Komisarza budzą też sprawy społeczne. Naruszane jest prawo do prywatności i seksualności oraz reprodukcji. Krytyka dotyczy również ignorowania przestępstw nawoływania do nienawiści na tle narodowościowym. ONZ planuje powołanie grupy zadaniowej, która zajmie się tą sprawą.

Prawa człowieka. Zarys wykładu>>