Michał Pietrzak (ur. 15 lipca 1929 w Gąbinie k. Płocka) – polski prawnik, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Wieloletni pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się przede wszystkim problematyką historii państwa i prawa Polski. Jest również cenionym specjalistą w zakresie prawa wyznaniowego (współtwórca i kierownik Katedry Prawa Wyznaniowego w Instytucie Historii Prawa UW). Był także profesorem w Katedrze Prawa Wyznaniowego i Kanonicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie[1].
Uczestniczył w pracach nad uchwalonymi w 1989 roku: ustawą o stosunku państwa do Kościoła katolickiego oraz ustawą o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Autor wielokrotnie wznawianego podręcznika akademickiego Prawo wyznaniowe (łącznie 9 wydań) oraz wielu innych publikacji nt. prawa wyznaniowego, wolności sumienia i wyznania. Współautor (wspólnie z Juliuszem Bardachem i Bogusławem Leśnodorskim) Historii ustroju i prawa polskiego (łącznie 16 nakładów). Jeden z inicjatorów Polskiego Towarzystwa Prawa Wyznaniowego.