Jak pisze "Rzeczpospolita", Kancelaria Prezydenta nie zaprzecza. – Prace nad projektem są nadal priorytetowe z punktu widzenia Kancelarii Prezydenta RP i zostaną ukończone w możliwie szybkim terminie – odpowiadają przedstawiciele Kancelarii.

Gazeta przypomina, że styczniowy projekt przewalutowania został krytycznie oceniony przez Komisję Nadzoru Finansowego i Narodowy Bank Polski, które szacowały koszt tej operacji dla banków na odpowiednio 67 mld zł i 35–44 mld zł. Instytucje oceniły, że zaprezentowany wtedy sposób przewalutowania, opierający się na tzw. kursie sprawiedliwym, mógłby zagrozić stabilności systemu finansowego Polski.

Czytaj: Rząd z ustawą frankową poczeka na wyliczenia KNF>>

- Kancelaria Prezydenta stara się w możliwie szerokim zakresie wykorzystać propozycje, które zostały zgłoszone, zarówno przez zespół ekspercki powołany w kwietniu, jak i przez uczestników debaty publicznej zorganizowanej 9 czerwca – mówia przedstawiciele Kancelarii. Więcej>>