Decyzję taką podjęła 13 kwietnia br. Komisja Dyscyplinarna przy Krajowej Radzie Komorniczej w Warszawie na wniosek ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z listopada 2015 r.

Jak informuje MS, minister niezwłocznie po ustaleniu, że doszło do nieprawidłowości w prowadzeniu kancelarii zawiesił komornika w wykonywaniu jego czynności. Jednocześnie skierował do Komisji Dyscyplinarnej wskazany wyżej wniosek, w którym domagał się orzeczenia wobec Konrada C. najsurowszej kary dyscyplinarnej – wydalenia ze służby komorniczej.
Zostały mu zarzucone czyny polegające na uniemożliwianiu przeprowadzania kontroli kancelarii, by uniknąć odpowiedzialności dyscyplinarnej i karnej. Z informacji resortu wynika, ze Komisja Dyscyplinarna w całej rozciągłości podzieliła przytoczone przez Ministra Sprawiedliwości argumenty co do rodzaju zawnioskowanej kary i uznała go za winnego zarzucanych czynów, wydalając ze służby komorniczej. Orzeczenie to nie jest prawomocne.

Jednocześnie poinformowano, że obecnie w Prokuraturze Rejonowej Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, z zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości, toczy się postępowanie przygotowawcze w sprawie spowodowania niedoboru środków pieniężnych i innych nieprawidłowości stwierdzonych w kancelarii wyżej wymienionego komornika.

Dowiedz się więcej z książki
Status ustrojowy i procesowy komornika sądowego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł