Za projektem głosowało 219 posłów, przeciw - 191, a jeden poseł wstrzymał się od głosu.

Zgodnie z nowelą Kodeksu wyborczego uchylone mają być przepisy o transmisji z lokali wyborczych, skrócona procedura skarg na uchwały PKW w sprawie podziału na okręgi i poszerzony krąg uprawnionych do funkcji urzędnika wyborczego.

Czytaj więcej Zabrakło dyskusji z sekretarzami gmin

Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018, Konrad Składowski

Kodeks wyborczy. Komentarz do zmian 2018