Wnioski legislacyjne zaproponowane przez Komisję zmienią rozporządzenie* nr 1393/2007 w sprawie doręczania dokumentów oraz rozporządzenie nr 1206/2001 w sprawie przeprowadzania dowodów.

Pierwszą ze zmian jest ustanowienie obowiązku transgranicznej elektronicznej wymiany dokumentów między sądami. Obecnie w sprawach transgranicznych systemy wymiaru sprawiedliwości obu zainteresowanych państw członkowskich UE składają dokumenty za pośrednictwem poczty, co nie tylko zajmuje więcej czasu, ale i generuje koszty. Zmiana formy komunikacji z papierowej na elektroniczną pozwoliłaby, jak oblicza Komisja, zaoszczędzić około 30 do 78 mln euro rocznie w obrębie całej UE.

Drugą ze zmian jest wprowadzenie jednolitego odcinka zwrotnego dla dokumentów wysyłanych do osób i przedsiębiorstw drogą pocztową. Obecnie istnieje wiele problemów dotyczących transgranicznego otrzymywania dokumentów ze względu na różnice w formie i błędy w wypełnieniu odcinków zwrotnych. Szacuje się, że dzięki tej poprawie zaoszczędzone może zostać więcej niż 2,2 mln euro rocznie.

Kolejną ze zmian jest promowanie korzystania z wideokonferencji. Umożliwi to przesłuchiwanie osób bez konieczności odbywania przez nich podróży do innego państwa, co ma miejsce zwłaszcza w postępowaniach rozwodowych lub w sprawach między przedsiębiorstwami dotyczących nieuregulowanych rachunków. Wideokonferencje ułatwią to i doprowadzą tym samym do zaoszczędzenia kosztów. Koszt transgranicznego przesłuchania strony lub świadka za pomocą wideokonferencji wynosi zazwyczaj 100 euro, podczas gdy normalne przesłuchanie to koszty w wysokości do 400 do 800 euro.

KE chce również wzmocnienia praw procesowych stron i polepszenia dostępu do wymiaru sprawiedliwości. Nowe przepisy mają wyjaśniać między innymi, kiedy i w jaki sposób osoby mogą skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Cyfryzacja wymiaru sprawiedliwości i transgraniczne korzystanie z technologii uczyni wymiar sprawiedliwości bardziej efektywnym i tańszym.

Wreszcie, nowe przepisy przewidują, że na zasady przewidziane w ramach rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów będzie można powoływać się w różnego rodzaju postępowaniach pozasądowych, takich jak sprawy spadkowe przed notariuszem lub sprawy z zakresu prawa rodzinnego przed organami publicznymi.

Źródło: europa.eu/newsroom/

______________________

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.