Rzecznicy dyscyplinarni zawodów prawniczych mieli wątpliwości, co do właściwego składu sędziowskiego i procedury, lecz żadnych wniosków formalnych nie zgłosili. Ich zdaniem przepisy przejściowe do ustawy o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r., która weszła w życie 3 kwietnia są niejasne i budzą poważne wątpliwości.
Według rzecznika dyscyplinarnego Naczelnej Izby Lekarskiej dr Grzegorza Wrony tylko do 2 lipca br. skargi kasacyjne lekarzy, które wpłynęły do 30 marca br. będą toczyły się według przepisów "starej" ustawy. Wtedy powinna już zostać powołana nowa Izba Dyscyplinarna.
Ustawa o Sądzie Najwyższym z 8 grudnia 2017 r. mówi o utworzeniu nowej Izby z powołaniem do nich ławników. Kandydatów na ławników Sądu Najwyższego mogą zgłaszać stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, w terminie do dnia 30 czerwca roku kalendarzowego.

- Izba Dyscyplinarna zajmować się będzie tylko sprawami zawodów prawniczych, a więc sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy - wyjaśnia sędzia SN Stanisław Zabłocki z Izby Karnej. Te, które wpłynęły przed 3 kwietnia, muszą być u nas zakończone. I one będą zakończone, bo część wokand jest wyznaczona na kwiecień, kolejne będą w następnych miesiącach - dodaje.
Jak podkreśla - sprawy dotyczące pozostałych zawodów zostają w Izbie Karnej.

- Nie wiem, dlaczego ustawodawca tak to zrobił, bo to nie ma sensu. Co ciekawe, poza wymienionymi wcześniej zawodami medycznymi pozostawił w tej grupie także biegłych rewidentów. Prawdopodobnie przez zapomnienie - stwierdza sędzia Zabłocki.

Czytaj też>> Wkrótce ławnicy też w Sądzie Najwyższym

Jak wyjaśnia przewodniczący VI Wydziału Izby Karnej sędzia Andrzej Siuchniński, do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym stosuje się przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej w brzmieniu dotychczasowym, gdy nie upłynął termin do wniesienia kasacji (art. 121 ustawy o SN).
Co więcej, według przepisów przejściowych kasacje dyscyplinarne zawodów prawniczych (z wyjątkiem sędziów), lekarzy, farmaceutów, pielęgniarek i położnych, weterynarzy, aptekarzy, a także fizjoterapeutów stosuje się przepisy dotychczasowe do zakończenia postępowania wyjaśniającego lub postępowania w instancji, w której się toczy (art. 122 ustawy o SN). Następnie nowe kasacje "nie prawnicze" przejdą do Izby Karnej.

Sędzia Siuchniński przyznaje, że Sąd Najwyższy zalicza się do instancji, o której mowa w art. 122 ustawy.
Natomiast, jeśli minister sprawiedliwości będzie miał wątpliwości, co do aktualnie wyznaczonych składów orzekających i wyroków zapadłych po 3 kwietnia, ma prawo wznowić postępowanie.
W VI Wydziale Izby Karnej na wyznaczenie terminu czeka ok. 20 spraw zawodów prawniczych i medycznych.

Zawody medyczne Dorota Karkowska

Zawody medyczne