We wtorek 11 stycznia br. odbyła się w Izbie Dyscyplinarnej SN rozprawa w sprawie prokuratora Marcina P. z Jeleniej Góry, któremu zarzucono błąd w prowadzeniu sprawy polegającego na odstąpieniu od żądania uzasadnienia niesłusznego w wyroku oraz nie złożeniu apelacji. Warto dodać, że prokurator sam tej sprawy nie prowadził, lecz ją nadzorował.

Chodziło o wyrok w zawieszeniu dla kierowcy auta, który dwukrotnie spowodował wypadek drogowy (skazanie z art. 177 kk).  W konsekwencji doszło do śmierci dwóch przechodniów, którzy znajdowali się na pasach. Wypadki te miały miejsce w odstępie kilku miesięcy. Sprawca w pierwszej instancji został skazany na rok warunkowego pozbawienia wolności.  I z braku apelacji wyrok sądu karnego uprawomocnił się.

 

Andrzej Kiełtyka, Wojciech Kotowski, Andrzej Ważny

Sprawdź  
POLECAMY

Zarzut postawiony prokuratorowi był oparty na art. 137 Prawa o Prokuraturze. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym utrzymał postanowienie rzecznika dyscyplinarnego o umorzeniu postępowania, gdyż uznał, że czyn Marcina P. nie jest deliktem.

Prokurator Generalny wnosił o uchylenie tego orzeczenia na podstawie art. 521 kpk (kasacja nadzwyczajna).

Zobacz procedurę w LEX: Kasacja nadzwyczajna >

Czytaj także: Izba Dyscyplinarna zajmie się wypowiedzią adw. Dubois o "psim obowiązku prokuratury">>
 

SN: Kasacja niedopuszczalna

Występująca w imieniu skarżącego PG prok. Małgorzata Nowak stwierdziła, że kluczową kwestią jest odpowiedź na pytanie, czy dopuszczalna jest kasacja Prokuratora Generalnego od postępowania w sprawie, a nie przeciwko komukolwiek. Dlatego, że Marcinowi P. nie postawiono zarzutów.

 

 

Powołała się przy tym na uchwałę Izby Dyscyplinarnej odnośnie adwokatów o sygnaturze II DSI 67/18. W uchwale składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z 27 listopada 2019 r. stwierdzono, że w postępowaniu dyscyplinarnym adwokatów art. 521 kpk ma zastosowanie do postanowień sądu dyscyplinarnego dla adwokatów.

Pobierz wzór dokumentu w LEX: Postanowienie o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego >

Jednak Izba Dyscyplinarna nie podzieliła tego argumentu. Sędzia sprawozdawca Konrad Wytrykowski wskazał, że kasacja Prokuratora Generalnego jest niedopuszczalna na podstawie art. 521 par. 1 kpk . Przytoczył on uzasadnienie wyroku trybunału Konstytucyjnego, który zajmował się kontrolą sadową postępowań dyscyplinarnych zawodów prawniczych (K 9/10).

- Orzeczenie zapadłe przed sądem dyscyplinarnym nie kończyło postępowania, bo prokuratura ma inne środki niż kasacja, z których może skorzystać, takie jak np. złożyć sprzeciw albo wznowić postępowanie - wskazał sędzia Wytrykowski.

Sygnatura akt II DK 111/21, postanowienie z 11 stycznia 2022 r.