O propozycjach zmian poinformował przewodniczący tej komisji Błażej Kmieciak. - To jest gotowy projekt zmian z uzasadnieniem. Projekt trafił już do analiz przez w Kancelarii Prezydenta - powiedział.

Bez przedawnienia i zatarcia

Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem przestępstwa pedofilskie przedawniają się po ukończeniu przez ofiarę pedofilii 30. roku życia. W projekcie jest propozycja, aby nie ulegały przedawnieniu. Uzasadniając potrzebę tej zmiany Kmieciak podkreślił, że jedna ze zgłoszonych do komisji spraw dotyczy wydarzeń sprzed ponad 50 lat.

Czytaj: Komisja do spraw wyjaśniania przypadków pedofilii może już działać>>
 

Komisja postuluje też wprowadzenie zakazu zatarcia skazania wszystkich rodzajów kar dotyczących czynów pedofilskich, w tym także kary pozbawienia wolności orzeczonej z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

Odpowiedzialność już od 15 lat i surowsze kary

Projekt komisji zakłada też podwyższenie ochrony prawnokarnej dzieci z 15. do 16. roku życia. Chodzi o to, aby granica odpowiedzialności karnej za czyny pedofilskie, w odniesieniu do wieku ofiary wynosiła 16 lat. - Naszym zdaniem 15. rok życia to zdecydowanie zbyt niska granica. Poza tym jest to postulat w pełni zgodny ze standardami prawa międzynarodowego oraz zasadami jakie dostrzegamy w poszczególnych gałęziach prawa polskiego, w tym zwłaszcza prawa rodzinnego - tłumaczy Kmieciak.

Projekt komisji przewiduje też wprowadzenie do Kodeksu karnego szczególnych typów kwalifikowanych przestępstw, w tym m.in. zmuszania do współżycia niepełnosprawnego dziecka. Komisja proponuje też, aby za wszystkie czyny pedofilskie groziły wyłącznie kary izolacyjne. - Chcemy w ten sposób uniemożliwić karanie grzywną lub ograniczeniem wolności za przestępstwa seksualne wobec dzieci - powiedział przewodniczący komisji.