KRRiT stwierdziła naruszenie § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia w programach radiowych i telewizyjnych działalności reklamowej i telesprzedaży (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 204) oraz § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobu sponsorowania audycji lub innych przekazów (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 203). Spółka nie prowadziła bowiem ewidencji reklam i audycji sponsorowanych zgodnie z zasadami określonymi w ww. rozporządzeniach.

Rada, wymierzając karę, uwzględniła przesłanki ustawowe, określone w art. 53 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 z późn. zm.), tj. zakres i stopień szkodliwości naruszenia, dotychczasową działalność oraz możliwości finansowe nadawcy. Uwzględniono również fakt, że jest to pierwsze naruszenie obowiązujących przepisów w trakcie długoletniej działalności nadawcy.

Źródło: www.krrit.gov.pl,