- Będziemy zbierać się w czterech zespołach, każdy oceni kandydatów do jednej z czterech izb SN - powiedział serwisowi Onet.pl.  W piątek biuro KRS poinformowało, że wpłynęło dotychczas 215 kandydatur na sędziów Sądu Najwyższego, 11 kandydatów wycofało jednak swoje kandydatury.
Na wakaty w Izbie Dyscyplinarnej wpłynęło dotąd 100 kandydatur, w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych - 74 kandydatury, w Izbie Cywilnej - 34, a na wakaty w Izbie Karnej - siedem kandydatur.
Według danych KRS 24 kandydatury wpłynęły od sędziów sądów rejonowych (w tym 18 do Izby Dyscyplinarnej), 22 - sądów okręgowych, 18 sędziów apelacyjnych i trzech wojewódzkich sądów administracyjnych. Kolejne blisko 90 kandydatur wpłynęło od zawodów prawniczych: adwokatów (43), radców prawnych (50) i notariuszy (9 zgłoszeń). Zgłosiło się także 24 pracowników naukowych, trzech kandydatów z Prokuratorii Generalnej oraz 14 prokuratorów.

Czytaj: Ponad 200 kandydatów do SN>>