Mija już drugi tydzień odkąd swoje wybory zakończyli radcy prawni. Na zdalnym zjeździe - 7 listopada - wybrany został nowy prezes Włodzimierz Chróścik. Sytuacja w adwokaturze od początku określana była jednak jako bardziej skomplikowana, bo i nie we wszystkich izbach udało się zakończyć wybory. Pozostała m.in. Warszawa, która swoje zgromadzenia najpierw planowała na koniec listopada, a teraz chce przeprowadzić "możliwie jak najszybciej" od momentu wprowadzenia zmian w regulaminie zgromadzeń izb. Nad tym z kolei pracuje specjalny zespół NRA. 

Co ważne, pod koniec września Naczelna Rada Adwokacka podczas nadzwyczajnego posiedzenia plenarnego podjęła uchwałę zmieniającą termin zwołania Krajowego Zjazdu Adwokatury. Decyzją NRA Zjazd ma się odbyć w dniach 19-21 marca 2021. 

Czytaj: Krajowy Zjazd Adwokatury dopiero w... marcu 2021 r.>>
 

Szykuje się walka o "nową" adwokaturę? 

Od początku wyborów w adwokaturze nie milkną głosy o wewnętrznych podziałach. Część adwokatów ma za złe obecnym władzom choćby fakt, że procedura wyborcza się przedłuża i nie podjęto kroków podobnych do tych, które podjęli radcy prawni. Do tego dochodzą spory o podejmowane stanowiska, czy w końcu tematy powracające z coraz większą siłą, jak kwestia zatrudnienia na umowę o prace, informowania o własnej działalności, czy choćby stawki dla adwokatów z urzędu. 

- Prawda jest taka, że z pewną zazdrością patrzymy na radców prawnych. Zdecydowanie potrafią się zorganizować, co też pokazali w ostatnim czasie. Wybory zostały przeprowadzane, niestety w wielu obszarach lepiej też sobie radzą na rynku prawnym - mówią rozmówcy Prawo.pl.  

NRA od początku broni jednak swojego stanowiska, że kroki które podejmuje muszą być przemyślana i przede wszystkim zgodne z prawem. A to choćby w kontekście możliwości zastosowania formuły e-zgromadzeń, czy zdalnych głosowań budziło wśród jej członków duże wątpliwości.

Przypomnijmy, 27 sierpnia Rada podjęła uchwałę, w której rekomendowała izbom, by rozważyły powstrzymanie się od organizacji zgromadzeń. Wskazano w niej, że jeśli takie warunki będą, rekomenduje się próbę przeprowadzenia zgromadzeń izb adwokackich i Krajowego Zjazdu Adwokatury w sposób skoordynowany i w podobnym czasie. Miałoby to nastąpić z uwzględnieniem "ograniczeń epidemiologicznych oraz obowiązku zapewnienia realnego bezpieczeństwa i pełnej ochrony życia i zdrowia adwokatów", jeżeli stan zagrożenia dla ich życia i zdrowia, podstaw ich ekonomicznej egzystencji "nie będzie przekraczał społecznie akceptowalnego poziomu bezpieczeństwa" , jeżeli pozwoli na to sytuacja epidemiczna, oraz zniesione zostaną ograniczenia związane ze strefami czerwonymi, żółtymi na terenie całego kraju.

Koniec końców przedstawiciele NRA spotkali się z przedstawicielami ministerstwa, którzy obiecali pracę nad przepisami wspomagającymi zakończenie procedury wyborczej. Część izb nie czekając jednak na ewentualne zmiany w prawie zgromadzenia przeprowadziła - tak jak Kraków czy Wrocław, korzystając z formuły hybrydowej. 

 


Kończą się prace nad regulaminem zgromadzeń i zjazdu

Tymczasem, jak wynika z informacji Prawo.pl, kończą się prace nad projektem regulaminu odbywania zgromadzeń izb i Krajowego Zjazdu Adwokatury w czasie obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego COVID-19. Ma on uwzględnić wszystkie formy możliwe prawnie i technicznie. 

W składzie zespołu, który go przygotowuje są: adw. Rafał Dębowski, sekretarz NRA (został jego przewodniczącym), adw. Anisa Gnacikowska, zastępca sekretarza NRA, adw. Sylwia Grzybowska z Izby Adwokackiej w Gdańsku, adw. Aleksandra Guta, Izba Adwokacka w Krakowie, adw. Artur Kmieciak, Izba Adwokacka w Łodzi, adw. Grzegorz Kopeć, Izba Adwokacka w Katowicach, adw. Tomasz Korczyński, Izba Adwokacka w Warszawie, adw. Aleksander Krysztofowicz, Izba Adwokacka w Warszawie, adw. Aneta Sołtysiak-Radzik, Izba Adwokacka w Zielonej Górze i adw. Jerzy Zięba, Izba Adwokacka w Kielcach.

Nad tym, czy są dostępne systemy umożliwiające przeprowadzenie zgromadzeń i KZA zdalnie - dyskusja trwa od dłuższego czasu. Część prawników uważa, że tak. Inni są bardziej sceptyczni. 

- Pracujemy nad pozyskaniem odpowiednich narzędzi informatycznych pamiętając, że udział w zgromadzeniu, zjeździe nie polega tylko na przysłuchiwaniu się transmisji obrad. Udział wiąże się z prawem prezentowania poglądów, zadawania pytań, zgłaszania uwag i wniosków, korygowania treści propozycji uchwał, zabierania głosu w dyskusji, etc. - wskazywał mec. Dębowski. 

Czytaj: Adwokatura pracuje nad regulaminem zgromadzeń i zjazdu>>

Warszawa domaga się zjazdu, by zwołać zgromadzenie

Na początku listopada ORA w Warszawie zdecydowała na zdalnym posiedzeniu, że nie będzie czekać na ewentualne zmiany w przepisach opracowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości, tylko zwoła zdalnie lub półzdalnie zgromadzenie izby, pomimo ustawowego progu 50 proc. quorum niezbędnego dla ważności uchwał i wyborów podejmowanych zdalnie.

O co chodzi? O art. 14h, zgodnie z którym kolegialne organy samorządów zawodowych, a także ich organy wykonawcze oraz inne organy wewnętrzne mogą podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym. Tyle że do ważności uchwały podjęta w takim trybie potrzebne jest powiadomienie wszystkich członków danego organu, o treści projektu uchwały i terminie oddania głosu oraz wzięcie udziału w głosowaniu co najmniej połowy członków tego organu.

Czytaj: Pietrzak: W adwokaturze czas na zmiany, także COVID-19 zmienia rzeczywistość>>

I tu pojawia się kolejny problem. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zmian w regulaminie zgromadzeń powinien dokonać krajowy zjazd. ORA w Warszawie podjęła zatem decyzję o odwołaniu terminu zgromadzenia izby - które planowano na 21 listopada i "przeprowadzeniu zgromadzenia możliwie najszybciej od momentu wprowadzenia niezbędnych zmian w regulaminie organizacji zgromadzeń izb adwokackich". A do prezydium NRA, skierowała wniosek domagając się zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Adwokatury. 

Tymczasem NRA w jednym z postulatów przekazanych MS wnosiła o umożliwienie Radzie uchwalenie regulaminu wyborów do organu samorządu adwokatów i organów izb adwokackich i działania tych organów, w czasie trwania pandemii.