Jak podkreśla knacelaria, doradztwo prowadzone przez ekspertów Kancelarii SSW obejmowało kompleksowe wsparcie
Erbud S.A. w całości procesu emisji.
Obsługa polegała w szczególności na przygotowaniu dokumentacji emisyjnej, wsparciu w procesie wykupu części dotychczas wyemitowanych obligacji, prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi obligatariuszami oraz udziale w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
Pierwsze notowanie obligacji Erbud S.A. w alternatywnym systemie obrotu Catalyst nastąpiło w dniu 7 maja 2014 roku.
Ze strony SSW projekt prowadzony był przez Wojciecha Szczepaniaka, partnera zarządzającego oraz Szymona Okonia, associate z departamentu rynku kapitałowego kancelarii.