Z raportu wynika, że globalny kryzys gospodarczy nie zniechęcił inwestorów do inwestycji private equity w Europie Środkowo-Wschodniej, bowiem wartość inwestycji w tym sektorze wyniosła w zeszłym roku 2,5 mld EUR, czyli jedynie o 18% mniej niż w rekordowym 2007 roku. Tym samym rok 2008 stał się kolejnym udanym rokiem pod względem liczby dokonywanych inwestycji tego rodzaju w regionie.

Tak znaczna ilość dokonywanych inwestycji wynika z blisko pięciokrotnego wzrostu finansowania rozwoju przedsiębiorstw udzielonego spółkom w tej części Europy. Wartość inwestycji w papiery wartościowe cechujące się dużym potencjałem wzrostu zwiększyła się z poziomu 132 mln EUR do 710 mln EUR w 2008 roku, oraz stanowi 29% całości inwestycji private equity dokonanych w regionie. Dla porównania, w całej Europie inwestycje w rozwój przedsiębiorstw stanowiły mniej niż 14% wszystkich inwestycji.

Dane wykorzystane w raporcie zostały dostarczone przez PEREP-Analytics, niezależnej i niekomercyjnej organizacji zajmującej się przetwarzaniem danych, akredytowanej przez 17 krajowych stowarzyszeń europejskich oraz europejskie stowarzyszenie EVCA.