W ocenie wnioskodawcy, kwestionowana ustawa nie powinna zostać przedstawiona Prezydentowi RP. Prezydent RP Andrzej Duda podkreślił, że już sam sposób przeprowadzenia głosowania w sprawie wniosku o przyjęcie poprawek Senatu, stanowi, w świetle konstytucji i Regulaminu Sejmu, naruszenie trybu postępowania legislacyjnego. Ponadto naruszono konstytucyjne elementy procesu ustawodawczego w momencie kiedy Sejm poprawki Senatu odrzucił, podczas gdy bezwzględna większość posłów opowiedziała się za ich przyjęciem.
Zdaniem Prezydenta poprzez nierozpatrzenie poprawek Senatu przez Sejm ograniczony został udział Senatu w realizacji władzy ustawodawczej, gwarantowany przez art. 95 ust. 1 konstytucji. Wobec prawidłowo zgłoszonych poprawek Senatu, powstał konstytucyjny obowiązek ich rozpatrzenia przez Sejm i w przypadku ich nieodrzucenia - uwzględnienia zaproponowanych przez Senat zmian w ostatecznym tekście ustawy. W wyniku pominięcia, w przedstawionej Prezydentowi RP ustawie, przyjętych przez Sejm poprawek Senatu, naruszone zostały kompetencje ustawodawcze Sejmu i Senatu
Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek w pełnym składzie. Rozprawie będzie przewodniczyć prezes TK Andrzej Rzepliński, sędzią-sprawozdawcą będzie sędzia TK Julia Przyłębska. Rozprawa jest odroczona z 25 października 2016 r

Dowiedz się więcej z książki
Informator Prawniczy 2017, niebieski (format A5) + GRATIS Kalendarz na biurko
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł