Judith Gliniecki - partner w kancelarii Wierzbowski Eversheds - została wybrana przez przedstawicieli firm członkowskich AmCham na kolejną kadencję do Rady Dyrektorów tej Izby i obejmie funkcję Wiceprzewodniczącej Rady.

Judith jest od lat aktywnym członkiem Izby. Do tej pory była członkiem Rady Dyrektorów i działała między innymi jako współzałożycielka komitetu ds. małych i średnich przedsiębiorstw.

W kancelarii Wierzbowski Eversheds Judith zajmuje się transakcjami transgranicznymi, inwestycjami zagranicznymi w Polsce, a także prawem własności intelektualnej i technologii informatycznych.