Jak poinformowało MS, 11 września upłynęła kadencja dotychczasowej prezes SO sędzi Małgorzaty Kluziak. - Powołanie z dniem 12 września 2017 r. pani sędzi SO Joanny Bitner do pełnienia funkcji prezesa SO w Warszawie nastąpiło na zasadach ogólnych z ustawy o sądach powszechnych - poinformowano PAP w resorcie.

Tymczasem serwis Onet.pl pisze, że za nominacją stoi wiceminister Łukasz Piebiak, który orzekał w tym sądzie, a nowa prezes była jego stronniczką podczas konfliktu z poprzednim kierownictwem sądu. - Gdy jako sędzia miał postępowanie dyscyplinarne, Bitner go wspierała. — Na wszystkich forach sędziowskich zachwalała też jego działania, odkąd został wiceministrem — mówi nam jeden z sędziów, zaangażowany w działalność sędziowskiego stowarzyszenia Iustitia.
- Nie było tu żadnego dyktatu. Prezesa powołaliśmy, ponieważ powstał wakat, tak samo jak kilka dni temu w przypadku SO w Szczecinie - powiedział PAP wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. - Aby największy sąd w Polsce, a być może i w Europie, nie został bez osoby kierującej, natychmiast ten wakat uzupełniliśmy - dodał.

W rozmowie z Onet.pl wiceminister Piebiak przyznał, że to on ma duży wpływ na obsadę stanowisk we władzach sądów. I zachwalał nową panią prezes. — Pani sędzia Bitner jest sprawiedliwa, empatyczna i ma doskonałe wyniki w pracy orzeczniczej. Widzę w niej cechy takiego lidera, jakiego potrzebuje Sąd Okręgowy w Warszawie — mówił. Więcej>>

Na wniosek prezes Bitner Minister Sprawiedliwości z dniem 13 września powołał na funkcje wiceprezesów SO sędziów: Iwonę Szymkiewicz-Trelkę, Dariusza Dąbrowskiego i Dariusza Drajewicza oraz odwołał trzech spośród pięciu wiceprezesów SO: Beatę Najjar, Marię Dudziuk i Ewę Malinowską. - Wyznajemy zasadę, że prezes, skoro jest i będzie rozliczany z tego, jak kieruje jednostką, ma prawo dobrać sobie współpracowników, którzy to gwarantują. My taki wniosek zaakceptowaliśmy - dodał Piebiak.

Sędzia Joanna Bitner w latach 1995-1997 odbyła aplikację sądową w okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie. W 1997 r. została asesorem sądowym w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa. W 1999 r. została powołana przez prezydenta na stanowisko sędziego w tym sądzie, gdzie orzekała w wydziale cywilnym.

W 2007 r. została na swój wniosek przeniesiona do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli. W 2012 r. została powołana na stanowisko sędziego SO w Warszawie. Jest wieloletnim członkiem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Także nowy wiceprezes SO sędzia Drajewicz jest zaangażowany w Stowarzyszenie Iustitia.

W związku z okolicznościami odwołania wiceprezesów rezygnację złożyła dotychczasowa rzeczniczka SO sędzia Anna Ptaszek.

W poniedziałek PAP podał, że Maciej Strączyński jest pierwszym sędzią, który obejmuje prezesurę sądu według nowych przepisów Prawa o sądach powszechnych. Jest on od poniedziałku nowym prezesem Sądu Okręgowego w Szczecinie. W latach 2010-2016 Strączyński był prezesem Stowarzyszenia Sędziów Polskich "Iustitia". Dotychczas SO w Szczecinie kierowała osoba pełniąca obowiązki prezesa.

Jak pisze „Rzeczpospolita", kolejni nowi prezesi mają pojawić się wkrótce w SA w Gdańsku i SO w Rzeszowie (tam też prezesom skończyły się kadencje).

Ministerstwo Sprawiedliwości przekonuje, że to żadna czystka, tylko zwykła wymiana kadrowa. Prezesom upłynęły kadencje, a więc powołano ich następców.

12 sierpnia w życie weszła nowelizacja Prawa o ustroju sądów powszechnych, która m.in. zwiększyła uprawnienia ministra sprawiedliwości przy powoływaniu i odwoływaniu prezesów sądów. Nowelizacja odstąpiła od modelu powoływania prezesów sądów apelacyjnych i okręgowych przez ministra sprawiedliwości po uzyskaniu opinii zgromadzeń ogólnych sądów. (ks/pap)