Zespół rekomenduje wprowadzenie przepisu, który stanowiłby, że jeżeli osobista sytuacja upadłego w oczywisty sposób wskazuje, że nie byłby on zdolny do dokonania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty, sąd umarza zobowiązania bez jego przyjmowania, zaś kosztami postępowania tymczasowo obciąża Skarb Państwa.

Dzięki dodaniu takiego unormowania zniknąłby obowiązek ustalania planu, który nie ma sensu w przypadku dłużników niemających możliwości zarobkowych (np. przewlekle chorych). Obecnie obowiązujące przepisy, zdaniem członków zespołu, powodują niepotrzebne wydłużenie procedury i są uciążliwe dla dłużników.