Jak mówi prezes NRA, umowa jest usankcjonowaniem realizowanej już praktyki. W kilku izbach praktyki aplikantów już się rozpoczęły na podstawie porozumień zawartych przez dziekanów okręgowych izb adwokackich z prezesami sądów, a w kolejnych okręgach są one finalizowane. Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami do koordynacji praktyk aplikantów w sądach upoważniona jest KSSP, więc z tą instytucją samorządy prawnicze muszą ustalać zasady prowadzenia praktyk. 
W zawartym porozumieniu przyjęto program ramowy szkolenia, określone zostały też m.in. miejsca odbywania praktyk (mają to być sądy położone najbliżej izb adwokackich i w miarę możliwości niezbyt daleko od miejsca zamieszkania aplikanta), ich terminy, liczebność grup i zasady odpłatności. Jak mówi prezes NRA, ze względu na nowe problemy, jakie pojawiły się w tym roku (m.in. duża liczebność pierwszego rocznika aplikacji), w porozumieniu przyjęto pewną elastyczność rozwiązań, by móc je w miarę potrzeby korygować.