Prokuratura Okręgowa w Ostrowie Wlkp. umorzyła śledztwo przeciwko Krzysztofowi Skórzyńskiemu z TVN24 i Mariuszowi Gierszewskiemu z Radia ZET, którym krakowska prokuratura zarzuciła ujawnienie protokołu ze śledztwa. - Śledztwo zostało umorzone z uwagi na znikomy stopień społecznej szkodliwości" - poinformował zastępca szefa ostrowskiej prokuratury Janusz Walczak. Zarzuty dotyczyły m.in. przebiegu przeprowadzonej w sierpniu 2007 r. multimedialnej konferencji prasowej ówczesnego zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Engelkinga. Fragmenty z zeznań zostały wykorzystane w materiałach wyemitowanych przez TVN24 i Radio ZET.
W kontekście tej sprawy minister sprawiedliwości zapowiedział zmianę artykułu 241 kodeksu karnego tak, by w przypadku społecznie uzasadnionego ujawnienia informacji ze śledztwa dziennikarz nie był ścigany.
Niezależnie od tego 23 marca 2010 r. w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia odbyła kolejna rozprawa w sprawie przeciwko M. Szenbornowi - dziennikarzowi miesięcznika "Fakty i Mity", oskarżonemu o ujawnienie w artykule pt. "Troska za szczególnym okrucieństwem" materiałów objętych tajemnicą śledztwa (art. 241 k.k.), które toczyło się w sprawie zabójstwa księdza z Blachowni. Podczas rozprawy sąd przesłuchał w charakterze świadka panią prokurator - autorkę aktu oskarżenia skierowanego przeciwko dziennikarzowi. Rozprawa odbyła  z wyłączeniem jawności.

Sprawa ta jest obserwowana przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Na podstawie art. 361 p.1 k.p.k. w rozprawie, jako osoba zaufana, uczestniczyła Dorota Głowacka - obserwator z ramienia "Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce" tej Fundacji.