Zdaniem zarządu Stowarzyszenia, o zamiarze zastosowania w wymiarze sprawiedliwości przepisów ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej świadczy skierowanie 6 października 2011 r. przez Zastępcę Dyrektora Biura Ministra Sprawiedliwości pisma do prezesów i dyrektorów Sądów Apelacyjnych, w którym polecił przygotowanie kierowanych przez nich jednostek do wdrożenia przepisów tej ustawy. Więcej>>>