Zebranie odbędzie się w dniach 12 - 14 kwietnia 2013 r. w Toruniu (hotel "Filmar". W porządku obrad znajdzie się przedstawienie sprawozdania finansowego, głosowanie nad absolutorium, wybór prezesa stowaryzszenia i komisji rewizyjnej. Delegaci mają tez podjąć uchwałę w przedmiocie przystąpienia Stowarzyszenia do konfederacji polskich organizacji prawniczych.