Pytanie dotyczy zgodności z Konstytucją tej ustawy, która wstrzymała waloryzację płac sędziów (Dz.U. z 2011 r. nr 291, poz. 1707). "Iustitia zachęca sędziów występujących z tymi pozwami do składania wniosków o przedstawienie przez sąd pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego, o ile sąd orzekający nie uznaje, że może sam rozstrzygnąć zasadność powództwa.
Jest to o tyle istotne, że pytanie to zawiera argumenty nie podniesione w skardze pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, a nadto przedstawienie pytania powoduje, że umorzenie postępowania przez Trybunał po zakończeniu roku 2012 r. na podst. art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym stałoby w sprzeczności z art. 39 ust. 3 ww. ustawy.
Autorami projektu pytania prawnego są: SSR Edyta Bronowicka, Monika Krywow, SSR Radosław Młyński.

Źródło: www.iustitia.pl