Więcej: Sejm uchwalił nowe prawo restrukturyzacyjne>>
Nowe prawo restrukturyzacyjne ma zapewnić przedsiębiorcom w trudnej sytuacji finansowej skuteczną restrukturyzację, jednocześnie gwarantując prawa wierzycieli.Restrukturyzacja ma pomóc firmie wyjść z kłopotów finansowych, ma ją uchronić przed bankructwem i likwidacją, a w efekcie umożliwić wyjście na prostą oraz dalszą działalność. Proponowane zmiany mają stanowić alternatywę dla postępowań obejmujących likwidację majątku, zwłaszcza gdy dłużnik szybko stwierdzi problemy płynnościowe.Po wejściu w życie ustawy firmy znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej będą mogły skorzystać z procedur restrukturyzacyjnych, które pozwolą im opanować problemy z płynnością i w rezultacie uniknąć likwidacji.

"Iustitia" zwraca uwagę, że zmiany są na tyle rewolucyjne, że sędziowie potrzebują serii szkoleń, by właściwie stosować wdrażane rozwiązania."Powstaje pytanie, czy ktoś się zastanowił, w jaki sposób sędziowie restrukturyzacyjni mają dysponować wiedzą pozwalającą im na prawidłowe wykonywanie czynności np. ocenę prawidłowości planu restrukturyzacyjnego, działań (zaniechań) dłużnika mających doprowadzić do uniknięcia zaburzenia unijnej zasady swobody konkurencji?" - piszą sędziowie w opinii do projektu. Sugerują, że niezbędne są szkolenia prowadzone przez praktyków z zakresu biznesu: zarządzania, organizacji, ekonomii, wycen itd.

Stowarzyszenie zwraca też uwagę, że nowe przepisy doprowadzą do znacznego zwiększenia liczby spraw, zwłaszcza zaś dotyczących upadłości konsumenckiej, dlatego sądy powinny zatrudnić więcej osób.

"Szacowanie przez Ministerstwo Sprawiedliwości, że na potrzeby omawianej ustawy sądy okręgowe potrzebują 150 etatów sędziowskich i 300 sekretarskich, nie jest wystarczające, gdyż należy uwzględnić także zwiększenie etatów w sądach rejonowych" - podkreśla "Iustitia".


LEX Navigator Postępowanie Cywilne>>>