- W związku z ostatnimi wypowiedziami medialnymi w sprawie sędziów i sądów w kontekście nieprawidłowości działania organów państwa w sprawach Amber Gold i członka jej zarządu, Zarząd Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” stwierdza, że za niezadowalającą uznać należy reakcję poszczególnych rzeczników prasowych sądów powszechnych, gdyż nadal nie przedstawiono opinii publicznej, jakimi możliwościami weryfikowania osób wpisywanych do Krajowego Rejestru Sądowego dysponowały sądy rejestrowe i nie wyjaśniono ustawowych zasad wymiaru kary i środków związanych z poddaniem sprawcy próbie – czytamy w oświadczeniu.
Zdaniem Stowarzyszenia „Iustitia”, przyczyn tego stanu rzeczy upatrywać należy w braku centralnej, profesjonalnej służby prasowej sądów powszechnych. - Jest rzeczą niedopuszczalną, że Ministerstwo Sprawiedliwości posiada służbę prasową złożoną z osób do tego zawodowo przygotowanych, nie mają natomiast takiej służby sądy powszechne, a rzecznicy prasowi poszczególnych sądów nie działają w sposób skoordynowany. Powoduje to, że w sytuacjach kryzysowych reakcja przedstawicieli sądownictwa jest najczęściej spóźniona, nieadekwatna do skali problemu i niespójna. Wskutek tego w sposób niesprawiedliwy kreowany jest negatywny wizerunek wszystkich sędziów i sądów – stwierdzają autorzy dokumentu.
Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" podkreśla jednocześnie, że  jest za rzetelnym, fachowym przekazywaniem informacji, a w przypadku stwierdzenia rzeczywistych nieprawidłowości - podejmowaniem stosownych kroków mających na celu ich wyeliminowanie, albowiem tylko takie działania mogą wpłynąć na zmianę wizerunku sędziów i sądów w Polsce. - Apelujemy do Krajowej Rady Sądownictwa o podjęcie działań chroniących dobre imię sądów – czytamy na końcu oświadczenia Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”.

Zarząd SSP "Iustita" ogłosił też Stanowisko ws. koniecznych zmian w postępowaniach rejestrowych>>>

Więcej na ten temat>>>>