Jak informuje firma, rozwiązanie to funkcjonuje już m.in., w sektorze bankowym, samorządowym oraz usług medycznych, teraz także wykorzystywane i nagradzane jest w środowisku usług prawniczych.
Złożenie podpisów pod umową wymaga setek uzgodnień, wielogodzinnych negocjacji. Często, biorąc pod uwagę poufność, to konieczność osobistych spotkań, wyjazdów, a to dodatkowe koszty i czas a te zastąpić może dziś kontakt twarzą w twarz za pomocą internetowych systemów wideo. MyBOX, który od maja wdrażany jest w naszej kancelarii zapewnia z jednej strony, dzięki szyfrowaniu połączeń maksimum bezpieczeństwa z drugiej wpływa na obniżenie kosztów funkcjonowania, powiedział mecenas Sławomir Kubat.
MyBOX z wbudowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym pozwala także na formalnoprawne podpisywanie umów bez konieczności spotkań poza biurem. 
Kontakty inicjowane za pomocą MyBOX a także transakcje i umowy zatwierdzane przez mobilny podpis elektroniczny są bezpieczne, ponieważ korzystają z dwóch kanałów autoryzacji: Internetu i telefonu komórkowego. Istnieje tu także możliwość zintegrowania systemu komunikacyjnego z klasycznym podpisem (czytnikowym), gwarantem bezpieczeństwa jest zewnętrzne Centrum certyfikacji, mówi Ireneusz Bloch, prezes iFusion z grupy One-2-One.
MyBox, jest aplikacją przeglądarkową nie wymagającą od użytkowników instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania, umożliwia oprócz szyfrowanych poleczeń wideo lub audio, wymianę dokumentów, prezentację oraz archiwizację wszystkich kontaktów, co szczególne ważne jest w płaszczyźnie użyteczności.