- Mottem dla naszych badań jest refleksja profesora Janusza Borkowskiego, który napisał, że „wracamy do swoistego raju. Nie wiadomo kiedy człowiek może stać się nagi i bosy, bez liścia figowego, gdy da się uwieść swobodzie cyberprzestrzeni.” Chodzi nam o to, żeby ekspansja internetu dawała jak najwięcej korzyści, a zagrożenia, które się z nią wiążą, udawało się zmniejszać. Tak, by nasza prywatność, nasza wolność, własność, bezpieczeństwo, nie były wystawione na szwank – mówi prof. Szpor.
I dodaje, że internet niesłychanie ułatwia dostęp do informacji, która jest dobrem zmniejszającym niepewność. - Chodzi jednak o to, żeby banki, wielkie firmy, nie zmniejszały nadmiernie swojej niepewności, swojego ryzyka odnoszącego się do transakcji, do klientów, ich kosztem. Także o to, by profilowanie, monitorowanie nie prowadziło do niekorzystnych konsekwencji. Do wyważania interesów powinni dążyć wszyscy, którzy różnymi aspektami ograniczeń jawności w internecie się zajmują. Właśnie tacy eksperci będą wypowiadali się podczas konferencji naukowej „Internet – granice jawności”, która w najbliższą środę odbędzie w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – mówi prof. Grażyna Szpor. Konferencja została przygotowywana wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i przy współpracy Naczelnego Sądu Administracyjnego, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Sprawiedliwości, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz  Naukowego Centrum Prawno-Informatycznego.
Konferencja rozpocznie się w środę 22 maja o godz. 9.00 w Auli Roberta Schumana Auditorium Maximum UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie.
Więcej o konferencji>>>