Spotkanie to odbyło się w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim Delegatury Urzędu w Tarnowie i poświęcone było realizowanemu przez resort sprawiedliwości programowi „Edukacji prawnej w szkołach”.
Ministerstwo Sprawiedliwości przypomina, mając na uwadze potrzebę poszerzania świadomości prawnej, od przeszło dwóch lat zaangażowane jest w program edukacji prawnej. Wraz z partnerami, m.in.: Ministerstwem Edukacji Narodowej, Krajową Radą Radców Prawnych i Stowarzyszeniem Sędziów „Themis” od prawie dwóch lat realizuje program edukacji prawnej w szkołach (lekcje prawa nieodpłatnie prowadzone przez m.in. praktyków prawa). Jego głównym celem jest zwiększenie świadomości prawnej młodych obywateli. 13 lutego 2013 r. podpisano kolejne porozumienie, będące podstawą współpracy.
Obok lekcji organizowanych wraz z przedstawicielami samorządów prawnych, w 2010 r. - w ramach realizowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Ułatwianie dostępu do Wymiaru Sprawiedliwości” (Priorytet V PO KL), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego), ponad 7 tysięcy uczniów szkół średnich oraz przeszło 1700 studentów poznawało tajniki wiedzy prawnej, uczestnicząc w spotkaniach edukacyjnych poświęconych tematyce przestrzegania prawa i uświadomienia konsekwencji jego łamania.
Jak przypomina MS, w trakcie blisko 120 spotkań poruszone zostały zagadnienia dotyczące: praw ofiar przestępstw, zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci i młodzieży, bezpieczeństwa w Internecie, obowiązku wynikającego z bycia świadkiem w sądzie oraz problematyki związanej z organizacją i funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Młodzież akademicka zapoznała się z prawami i obowiązkami świadków oraz ofiar przestępstw, jak również z procedurami mediacyjnymi, jako alternatywną metodą rozwiązywania sporów. Poruszane zostały również zagadnienia dotyczące zagrożeń, jakie niesie za sobą zażywanie dopalaczy i innych niebezpiecznych dla zdrowia substancji.
Ministerstwo Sprawiedliwości zainicjowało też  działania informacyjno-edukacyjne, których podstawowym celem jest podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości oraz przysługujących obywatelom praw.
Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że obecnie przygotowuje się do realizacji projektu „Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu”, odbywającego się w ramach Programu Operacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości „Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości/Poprawa skuteczności wymiaru sprawiedliwości”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach tego projektu w 150 gimnazjach i 150 szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całego kraju zrealizowane zostaną specjalne warsztaty nt. funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.
- Praktyka stanowienia prawa na szczęcie powoli się zmienia i coraz więcej jest ustaw, które precyzują i upraszczają stan prawny. Produkujemy też coraz mniej nowych przepisów, a Dziennik Ustaw jest z roku na rok coraz chudszy – mówił w trakcie poniedziałkowego spotkania minister Jarosław Gowin. W dalszym ciągu jest wiele obszarów, w których obowiązujące nas przepisy są nadmiernie złożone lub po prostu fatalnie sformułowane, – ale tym bardziej warto znać podstawy, żeby po pomoc specjalisty udawać się wtedy, kiedy jest to naprawdę potrzebne – zakończył.