Oferta publiczna Giełdy Papierów Wartościowych rozpocznie się już pod koniec września. Walory giełdy mają się pojawić na parkiecie w połowie października 2008 roku. Przygotowaniem IPO giełdy zajmuje się konsorcjum doradcze złożone z: Ernst & Young, McKinsey, CDM Pekao, którym pomaga kancelaria Dewey & LeBoeuf.

Ostatnie szacunki z września 2006 roku mówią, że giełda jako spółka jest warta co najmniej 1,8 miliarda złotych. Przy takim założeniu pakiet, który trafi do inwestorów, można wyceniać na co najmniej 860 mln złotych. Po prywatyzacji Skarb Państwa zmniejszy swoje udziały w spółce do 51 proc. (obecnie ma 98,82 proc. akcji GPW). Rząd nie wyklucza, że w następnych latach dojdzie do drugiego etapu prywatyzacji, w którym kolejna transza trafi na rynek. Szczegółowych planów jeszcze nie ma, ale istnieją przypuszczenia, że GPW stanie się całkowicie prywatną spółką w latach 2010-2011. W ciągu 17 lat działalności kapitalizacja warszawskiego parkietu urosła do 125 mld euro, a liczba emitentów przekroczyła 360.

Według analizy Parkietu, w Polsce GPW nie ma konkurenta, jeżeli chodzi o obrót akcjami (monopol jest usankcjonowany prawnie). Giełda ma zapewniony stały dopływ kapitału od funduszy emerytalnych. Inwestorów indywidualnych mogą natomiast odbierać fundusze inwestycyjne, firmy zarządzające portfelami czy podmioty oferujące dostęp do rynków walutowych. Zły początek 2008 r. pokazał też, że sytuacja GPW w dużym stopniu zależy od postaw klientów funduszy inwestycyjnych. Zarząd GPW dwa lata temu przedstawił strategię do 2008 r. Duża część planów (m. in. stworzenie alternatywnego rynku obrotu) została wykonana.

(Źródło: Parkiet/GPW/KW)