Jak informuje Fundacja, celem projektu jest podniesienie poziomu ochrony swobody wypowiedzi oraz niezależności polskich mediów. Zarówno tych tradycyjnych jak i mediów elektronicznych.
Projekt opiera się na trzech filarach:
1. Działania obejmujące kształtowanie debaty publicznej z zakresu wolności słowa w mediach (organizacja konferencji, wykładów, konferencji prasowych, współpraca z mediami). Cykl debat rozpocznie konferencja „Mowa nienawiści w Internecie: jak z nią walczyć?, która odbędzie się 29 listopada 2012 o godz. 18.30 na Wydziale Prawa i Administracji UW (ul. Lipowa 4, sala A2).
2. Wspieranie, poprzez działania edukacyjne, prasy lokalnej oraz dziennikarstwa obywatelskiego w Internecie w sprawowaniu kontroli społecznej nad instytucjami publicznymi na poziomie lokalnym.
3. Działania monitoringowe, badające sytuację mediów w Polsce oraz przebieg procesu legislacyjnego w tym obszarze, a także działania zmierzające do wywołania konkretnych zmian w prawie mediów, m.in. poprzez opiniowanie projektów aktów pranych w toku konsultacji społecznych.
- W ramach projektu planujemy utworzenie platformy internetowej dla 16 blogerów, którzy będą informować o naruszeniach wolności słowa w poszczególnych województwach – mówi Dorota Głowacka, koordynatorka projektu. Uruchomienie platformy planowane jest na koniec listopada 2012. Projekt ma potrwać do 31 maja 2014 r.
Partnerami projektu są Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Zakład Praw Człowieka Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej.
Projekt jest współfinansowany w wysokości 171 016 zł przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.