Takie są wnioski z pisma będącego odpowiedzią na interpelację poselską (nr 16 400). 
Wystąpienie posła dotyczyło art. 86 ust. 13 ustawy o VAT mówiącego o prawie do odliczenia podatku naliczonego przy zakupach towarów i usług. Jeśli przedsiębiorca nie skorzysta z niego w ustawowych terminach, np. w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymał fakturę, ma możliwość skorygowania deklaracji. Ale może to zrobić tylko przez pięć lat, licząc od początku roku, w którym miał prawo do odliczenia. Fiskus ma więcej czasu na interwencję w rozliczeniach podatnika.

Źródło: Rzeczpospolita