Europejscy prawnicy opracowali broszurę, w której wskazuje się na główne tematy, którymi będzie się zajmowało stowarzyszenie w 2012 roku. Wyszczególniono cztery obszary:
- podtrzymywanie niezależności wymiaru sprawiedliwości w kontekście reform rządowych, a szczególnie tych, które wpływają na rolę profesjonalnego prawnika w społeczeństwie i dotyczące samoregulacji zawodu prawnika w społeczeństwie demokratycznym;
- prace nad standardami prawnymi dotyczącymi prawa  dla wszystkich obywateli dotyczącego dostępu do profesjonalnego prawnika, szczególnie dla podejrzanych i oskarżonych w Europie. CCBE traktuje to jako istotny element jako istotny sprawiedliwych procesów;
- przyczynianie się do rozwoju e-sprawiedliwości oraz zapewnienie, że jest to narzędzie postępu w realizacji wymiaru sprawiedliwości;
- promowanie praworządności i działań na rzecz praw człowieka i prawników, którzy bronią tych praw, szczególnie w krajach trzecich.
Na szczególną uwagę zasługuje ostatni punkt, który jest także podkreśleniem roli polskich prawników w CCBE.