Drugie pytanie – zadane na wypadek uzyskania odpowiedzi przeczącej na pierwsze – dotyczy konieczności uznania różnic co do rodzaju lub wielkości sklepów za istotną informację w rozumieniu dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych , która powinna obowiązkowo zostać podana do wiadomości konsumenta. Sąd francuski oczekuje również od TS UE wyjaśnienia sposobu, w jaki sposób ta informacja powinna być przekazywana konsumentowi.
Jak pisze na swoim blogu radca prawny Michał Strzelecki, spór toczy się pomiędzy operatorami sieci Carrefour i Intermarche, które dzielą swoje sklepy na kilka kategorii według wielkości (od hipermarketów do sklepów osiedlowych). - Wyobrażam sobie, że zastrzeżenia konkurenta wzbudziło dokonanie porównania z niewłaściwą kategorią sklepów. W takim wypadku rzeczywiście jest się nad czym zastanawiać – jeżeli porówna się swoje hipermarketowe ceny do cen konkurenta ze sklepu osiedlowego, porównanie z pewnością wypadnie korzystnie dla reklamodawcy – pisze ekespert. Więcej>>>


Monika Namysłowska
Reklama. Aspekty prawne>>>