Jak pisze "Rzeczpospolita", belgijski trybunał dostrzegł kolizję między unijną dyrektywą o VAT (2006/112/WE ) a kilkoma międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka. Procedurę zainicjował belgijski samorząd adwokacki (sygn. C-543/14).
Belgijski wniosek wskazuje m.in. na konwencję rzymską z 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, na Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1966 roku oraz na Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej. Wszystkie te akty – których stroną jest też Polska – gwarantują obywatelom prawo dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
O skierowanie takiego wniosku zabiegają u swoich władz adwokaci z Francji. Podobne stanowisko ma też Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy (CCBE). Organizacja ta przystąpiła zresztą do postępowania przed luksemburskim Trybunałem, popierając belgijski wniosek.Więcej>>> 

ID produktu: 40442716 Rok wydania: 2015
  Podatki 2015>>>