Jak pisze "Gazeta Wyborcza", zamiast zysków z łupków grozi nam wypłata odszkodowań, ostrzega gazeta.

Polska uchybiła zobowiązaniom wobec UE, przyznając bez stosowania otwartej procedury przetargowej koncesje na eksploatację złóż gazu i ropy naftowej. Taki wyrok ogłosił Trybunał Sprawiedliwości UE, rozpatrując pozew złożony pod koniec 2010 r. przez Komisję Europejską przeciw Polsce.

Wyrok może mieć duży wpływ na przygotowywany obecnie projekt nowelizacji prawa geologicznego i górniczego. Chodzi o projektowanie przez rząd przepisów, które mają gwarantować dotychczasowym posiadaczom koncesji poszukiwawczych prawa do uzyskania koncesji wydobywczej bez przeprowadzania przetargu. W świetle wyroku przepisy te mogą zostać uznane za niezgodne z prawem unijnym.
- Wydaje mi się, że w odniesieniu do postępowań koncesyjnych z przeszłości konsekwencje tego wyroku nie powinny być znaczące. Z wyroku teoretycznie mogłaby skorzystać firma, która udowodniłaby, że starała się o koncesję, ale nie dostała jej z powodu naruszenia przez Polskę prawa unijnego. W takiej sytuacji ta firma mogłaby próbować wzruszyć konkretną koncesję i domagać się ogłoszenia na nią przetargu lub starać się uzyskać odszkodowanie od państwa. Nie wiem jednak, czy udałoby się dowieść takich roszczeń - powiedział Grzegorz Kuś, ekspert firmy doradczej PWC.  Nie wyobraża on sobie, by rząd unieważnił koncesje wydane na podstawie przepisów zakwestionowanych przez Trybunał Sprawiedliwości UE.
Więcej: http://wyborcza.biz>>>